Privacyverklaring
Köster Afdichtingssystemen BV
Overveld 15
3858 BT Harderwijk
Telefoon : 0341- 467090

Website : www.koster-afdichtingssystemen.nl
Email : info@koster-afdichtingssystemen.nl
KvK-nummer: 09077144

Geachte gebruiker,

We zijn blij dat u de websites van KÖSTER BAUCHEMIE AG groep bezoekt. Wij willen u bedanken voor uw interesse in ons bedrijf, onze groep van bedrijven, onze producten, onze informatie en onze diensten.

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van de websites van KÖSTER BAUCHEMIE AG is belangrijk voor ons. Daarom handelen we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.
Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op de Nederlandse website: www.köster afdichtingssystemen.nl
Deze kan ook door gelinkt zijn vanuit www.koester.eu

Privacyverklaring
Köster Afdichtingssystemen BV verwerkt beperkt persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Köster Afdichtingssystemen BV respecteert de privacy van de betrokkenen en is zelf verwerking verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Köster Afdichtingssystemen BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.
Dienstverlening en ontvangers (derden) en autoriteiten
Om aan u onze overeenkomsten met u te kunnen voldoen, offertes uit te brengen, facturatie, producten te leveren en diensten te kunnen verlenen, hebben wij gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening en productbezorging nodig is, zal Köster Afdichtingssystemen BV uw gegevens aan derden verstrekken, de ontvangers. Dit zijn bijvoorbeeld transporteurs, leveranciers en koeriers.
Wanneer een wettelijke verplichting bestaat de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet-en regelgeving te voldoen, zal Köster Afdichtingssystemen BV uw persoonsgegevens met derden delen.

Werknemers
Köster Afdichtingssystemen BV verwerkt persoonsgegevens van werknemers, waaronder begrepen bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de verstrekking van gegevens aan de bevoegde autoriteiten.

Bewaartermijn
Köster Afdichtingssystemen BV bewaart uw gegevens zolang nodig voor een correcte dienstverlening, tenzij uit een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn geldt.

Rechten van de betrokkene
U heeft, als betrokkene, een aantal rechten. Deze rechten zijn in de AVG opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Köster Afdichtingssystemen BV uitoefenen door contact met ons op te nemen, liefst via e-mail info@koster-afdichtingssystemen.nl Zo nodig zullen wij dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht op gegevensoverdracht, intrekking van uw verleende toestemming en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Beveiliging gegevens
Bij Köster Afdichtingssystemen BV staat beveiliging van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang e.d. tegen te gaan.
Wijzigingsbevoegdheid
Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Köster Afdichtingssystemen BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Alsdan zullen wij u daarover informeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Köster Afdichtingssystemen BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Köster Afdichtingssystemen BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor het kunnen aanpassen van de website en de voortdurende optimalisatie van onze sites, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

Daarnaast gebruiken we YouTube op onze website.
YouTube is een dochteronderneming van Google LLC.
We gebruiken YouTube in combinatie met de geavanceerde privacymodusfunctie om je video's te laten zien. Ons legitieme belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website. Volgens YouTube betekent de Enhanced Privacy Mode-functie dat de onderstaande gegevens niet naar de YouTube-server worden verzonden, tenzij je daadwerkelijk een video start.
Zonder deze 'Verbeterde privacy' bent u verbonden met de YouTube-server in de Verenigde Staten zodra u een van onze webpagina's bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten.
Deze verbinding is vereist om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. In de loop van dit proces verzamelt en verwerkt YouTube op zijn minst uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt. Het maakt ook verbinding met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google.
Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, geeft YouTube de verbindingsinformatie door aan je YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in je YouTube-gebruikersaccount.

Voor zowel functionaliteit als voor de analyse van het gebruik, bewaart YouTube permanent cookies via uw internetbrowser op uw apparaat. Als u het niet eens bent met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Zie "Cookies" hierboven voor meer informatie.

Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw verwante rechten en beveiligingen die Google in de lijst onder zich heeft:
https://policies.google.com/privacy

Beschikbare privacy kennisgevingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevensbeveiliging
We gebruiken de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL) -methode in combinatie met het hoogste codering niveau dat door uw browser wordt ondersteund. Of een enkele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Updaten en wijzigen van het privacybeleid
Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen.


 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America